Voorwaarden

Vraag & Antwoord

Wij hebben de meeste gestelde vragen hier alvast op een rijtje voor je gezet inclusief antwoorden natuurlijk. Op deze manier ben jij alvast goed op de hoogte wanneer je gaat reserveren! Staat jou vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Heb ik een rijbewijs nodig voor de e-chopper?

Ja voor de e-chopper is een rijbewijs nodig. 

Slecht weer en uw boeking, wat nu?

Wij krijgen veel vragen van mensen die hun boeking willen verplaatsen, omdat er “wellicht” een regenbui voorspeld is.

Uiteraard hebben wij het weer niet in de hand. Wat wij wel weten is dat het weer aan de kust onvoorspelbaar is, en dat voorspellingen iedere keer wijzigen. Om deze reden kijken wij pas 12-24 uur voor aanvang naar de weersverwachtingen.

Wanneer kan een boeking verschoven worden?
Normaliter gaan onze E-chopper tours gewoon door, omdat men zich op het weer kan kleden. Alleen bij extreem slecht weer (bijvoorbeeld storm en/of permanente harde regen) bieden wij de mogelijkheid de boeking kosteloos te verschuiven naar een nader te bepalen datum in 2021.
Uitgesloten voor een verschuiving zijn feestweekenden zoals Hemelvaart, Pinksteren en de zomervakantie.

Indien de weersvoorspellingen extreem slecht zijn, mailen wij onze boekers.
U kunt dan aangeven of u wilt verschuiven of niet.

Bent u verzekerd?
De E-Chopper is tijdens de tocht WA-verzekerd. In geval van gemaakte schade aan de E-choppers komt dit voor uw eigen rekening en valt dit onder uw eigen risico. Eventuele schade dient direct na afloop te worden vergoed en kan worden verrekend met de uitstaande borg.

Annulerings voorwaarden

p

Annulering

Tot 56 dagen voor aanvang                           10% van het totale factuurbedrag

Van 56 tot 42 dagen voor aanvang               25% van het totale factuurbedrag

Van 42 tot 28 dagen voor aanvang               50% van het totale factuurbedrag

Van 28 tot 7 dagen voor aanvang                 75% van het totale factuurbedrag

Binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang      100% v.h. totale factuurbedrag

Annulering dient altijd per aangetekend schrijven (e-mail) te geschieden

p

Wijzigingen

Wijzigingen van het aantal personen kunnen tot uiterlijk 7 werkdagen voorafgaande aan het arrangement aan ons worden doorgegeven met een marge van maximaal 10%.

Mochten eventuele mutaties van het aantal perso­nen niet aan ons worden doorgegeven, zijn wij genoodzaakt 100% van de prijs per persoon te berekenen.           

Onderdeel van C&F SPORTING BV

Ambachtweg 35

2841 MB MOORDRECHT

TEL: 0182-374339

FAX: 0182-378171

K.v.K 29040466

Vraag je offerte aan met de voorkeuren die je hebt en wij zorgen dat je een zorgeloze, relaxte dag zult hebben met de e-chopper. Alles is mogelijk.

Combineer je dag weg met extra activiteiten zoals een escape room of een workshop. Maar ook een combinatie met een heerlijke lunch of borrelhapjes is mogelijk. Zowel grote als kleine groepen met familie, vrienden of collega’s, het is allemaal mogelijk. 

Wil jij liever vanaf je eigen locatie vertrekken en zelf op pad gaan, geen probleem, wij regelen het!

Verhuur voorwaarden

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de E-Chopper  in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. C&F SPORTING BV wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde E-Chopper tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan C&F SPORTING BV worden voldaan.

Artikel 3:

Ten alle tijde is C&F SPORTING BV gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van C&F SPORTING BV op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4:

C&F SPORTING BV is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5:

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper, daar deze door C&F SPORTING BV niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-chopper is vastgesteld op € 1450,00 per E-Chopper

Artikel 6:

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

 

Artikel 7:

De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de E-Chopper, indien dit materiële gebrek aan C&F SPORTING BV kan worden toegerekend.

Artikel 8:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.  

Artikel 9:

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10:

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. a) De trottoirbanden op en af te rijden.
  2. b) Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  3. c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 11:

C&F SPORTING BV verklaart dat er ten behoeve van de E-Chopper een WA-verzekering is afgesloten met een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis.

Artikel 12:

Overschrijding huurperiode: Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per E-Chopper per kwartier of een gedeelte daarvan € 3,00 extra bovenop de huursom.

Overschrijding van het aantal kilometers: Huur e-chopper 3 uur met maximaal 35 km. Per 5 km extra € 3,00.

Huur e-chopper voor een hele dag maximaal 50 km actieradius. Per 5 km extra € 3,00

Deze zullen verrekend worden met de gestorte borg a € 100,00

meer informatie

Beschikbaarheid / Arrangementen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
echopper huren met kaas workshop experience

Kom in contact

Telefonisch bereikbaar

Dinsdag - Zaterdag: 10:00 - 18:00
Zondag - Maandag: Telefonisch gesloten